logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podmiotu
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo
plus Majątek Urzędu i finanse
minus Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
minus Rejestry i ewidencje
minus Kontrole zewnętrzne
minus E-urząd Elektroniczny Urząd Podawczy
minus Ochrona danych
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 INNE AKTY PRAWNE
plus Kodeksy
plus Inne ustawy
 AKTUALNOŚCI
plus Zamówienia publiczne do 30.000 Euro
minus Ważna informacja
 INNE
minus Statystyka
minus Oferty pracy
plus Praca w PUP
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

POWIATOWY URZĄD PRACY
   Dane podmiotu
      Lokalizacja
      Ważne Instytucje
   Struktura organizacyjna
      statut
      Regulamin organizacyjny
      Struktura organizacyjna
      Organizacja urzędu - wykaz kadry
      Godziny urzędowania
      Przyjmowanie i załatwianie spraw
      Instrukcja kancelaryjna
      Instrukcja archiwalna
   Kierownictwo
      Dyrektor PUP
      Z-ca Dyrektora PUP
   Majątek Urzędu i finanse
      Informacja z wykorzystania środków z Funduszu Pracy
      bilans
      Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018r.
   Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
   Rejestry i ewidencje
   Kontrole zewnętrzne
   E-urząd Elektroniczny Urząd Podawczy
   Ochrona danych

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
   Ustawa o samorządzie powiatowym
   Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

INNE AKTY PRAWNE
   Kodeksy
      Kodeks postępowania administracyjnego
      Kodeks pracy
   Inne ustawy
      Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

AKTUALNOŚCI
   Zamówienia publiczne do 30.000 Euro
      Informacja o wyborze oferty szkoleniowej: "Operator koparki jednonaczyniowej kl. III"
      Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług pocztowych
      Zapytanie ofertowe na przeprowadzanie badań lekarskich lub psychologicznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy
      Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej: "Kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy"
      Informacja o wyborze oferty szkoleniowej: "Kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy"
      Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej: "Kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy"
      Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej: "Szkolenie okresowe dla kierowćów wykonujących przewóz drogowy w zakresie przewozu rzeczy"
      Informacja o wyborze oferty szkoleniowej: "Szkolenie okresowe dla kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie przewozu rzeczy"
      Informacja o wyborze oferty na przeprowadzanie badań lekarskich lub psychologicznych osób bezrobotnych i poszukujacych pracy
      Informacja o wyborze oferty szkoleniowej: "Kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy"
      Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej: "Kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy"
      Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej: "ABC przedsiębiorczości"
      Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej; "Kurs prawa jazdy kat. C/E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy"
      Informacja o wyborze oferty szkoleniowej: "ABC przedsiębiorczości"
      Informacja o wyborze oferty szkoleniowej: "Kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy"
      Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej: "Kierowca/ operator wózka widłowego"
      Informacja dotycząca zaproszenia do złożenia oferty szxkoleniowej: 'Kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy"
      Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej: "Kurs prawa jazdy kat. C/E"
      Zaproszenie do złożenia oferty szkoleniowej: "Kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy"
   Ważna informacja

INNE
   Statystyka
   Oferty pracy
   Praca w PUP
      Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
      Informacja o ocenie formalnej z przeprowadzonego naboru
      Informacja o wyborze kandydata na wolne stanowisko
      Nabór na wolne stanowisko
      Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy pośrednik pracy- stażysta
      Informacja o wynikach naboru na stanowisko: pośrednik pracy- stażysta
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Redakcja Biuletynu

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner