logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podmiotu
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo
plus Majątek Urzędu i finanse
minus Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
minus Rejestry i ewidencje
minus Kontrole zewnętrzne
minus E-urząd Elektroniczny Urząd Podawczy
minus Ochrona danych
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 INNE AKTY PRAWNE
plus Kodeksy
plus Inne ustawy
 AKTUALNOŚCI
plus Zamówienia publiczne do 30.000 Euro
minus Ważna informacja
 INNE
minus Statystyka
minus Oferty pracy
plus Praca w PUP
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Postępowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Śląskiej ma charakter postępowania administracyjnego opartego na przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego(Dz. U. z 28 marca 1980 r. Nr 9, poz.26 ze zm.) oraz przepisach ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Postępowanie wszczyna się na wniosek (podanie, wniosek, odwołanie) osoby zainteresowanej a w niektórych przypadkach z urzędu. Wnioskiem wszczynającym postępowanie jest m.in. karta rejestracyjna złożona przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w dniu dokonania rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

Zgodnie z art.35 k.p.a. sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego sprawę załatwia się w terminie jednego miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W postępowaniu odwoławczym sprawy załatwiane są w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ wydający decyzję zawiadamia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia sprawy.

Na niezałatwienie sprawy w terminie ustawowym lub w innym terminie ustalonym przez organ stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Organem wyższego stopnia w stosunku do Starosty Powiatu Średzkiego jest Wojewoda Dolnośląski.

W trakcie prowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może wezwać stronę w celu uzupełnienia dokumentów, złożenia zeznań lub innych wyjaśnień niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

W trakcie prowadzenia postępowania organ może wydawać również postanowienia, na które służy stronie zażalenie. Postanowienia nie rozstrzygają o istocie sprawy.

Od decyzji kończących postępowanie służy stronie odwołanie do organu wyższego stopnia, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Informację w zakresie wydawanych przez Powiatowy Urząd Pracy decyzji zawiera poniższy załącznik.

powrót do strony głównej

Załączniki do pobrania: 2006-02-21 10:10:30 - Stan przyjmowanych i załatwianych spraw - decyzje (42.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5612
Nazwa dokumentu: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-10-05 13:42:17
Data udostępnienia informacji: 2005-10-05 13:42:17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-19 19:01:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner