logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podmiotu
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo
plus Majątek Urzędu i finanse
minus Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
minus Rejestry i ewidencje
minus Kontrole zewnętrzne
minus E-urząd Elektroniczny Urząd Podawczy
minus Ochrona danych
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 INNE AKTY PRAWNE
plus Kodeksy
plus Inne ustawy
 AKTUALNOŚCI
plus Zamówienia publiczne do 30.000 Euro
minus Ważna informacja
 INNE
minus Statystyka
minus Oferty pracy
plus Praca w PUP
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Elektroniczny Urząd Podawczy

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".Podania w formie dokumentu elektronicznego muszą zawierać dane w ustalonym formacie , zawartym we wzorze podania okreslonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru. Realizację tego wymogu nalezy rozpatrywać głównie w aspekcie wzorów elektronicznych ogłoszonych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych. Zgodnie z art. 19b ust.4 ustawy o informatyzacji,jeżeli wzór podania określają odrębne przepisy,to umieszczenie wzoru dokumentu elektronicznego przez organy administracji publicznej w centralnym repozytorium jest róznoznaczne z okresleniem wzoru wnoszenia podań, o których mowa w art. 63 3a k.p.a
 
 
Treść kierowanej korespondencji powinna zawierac conajmniej:
- wskazanie osoby (imienia i nazwiska ) od której pochodzi;
- adresu ( kodu pocztowego , miejscowości , ulicy i nr domu) tej osoby;
- przedmiotu sprawy , której dotyczy;
- być opatrzone bezpiecznym podpisem elktronicznym weryfikowanym za pomoca ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).


ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ:
 
 
 

 

Ilość odwiedzin: 2355
Nazwa dokumentu: E-urząd Elektroniczny Urząd Podawczy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-01-02 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2012-01-02 14:00:13
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-15 18:22:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner