logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podmiotu
plus Struktura organizacyjna
minus Kierownictwo
   minus Dyrektor PUP
   minus Z-ca Dyrektora PUP
plus Majątek Urzędu i finanse
minus Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
minus Rejestry i ewidencje
minus Kontrole zewnętrzne
minus E-urząd Elektroniczny Urząd Podawczy
minus Ochrona danych
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 INNE AKTY PRAWNE
plus Kodeksy
plus Inne ustawy
 AKTUALNOŚCI
plus Zamówienia publiczne do 30.000 Euro
minus Ważna informacja
 INNE
minus Statystyka
minus Oferty pracy
plus Praca w PUP
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Kierownictwo

Spis dokumentów:
1. Dyrektor PUP
2. Z-ca Dyrektora PUP

 

OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

 

 

  1. Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:

     

1)  Planowanie , wytyczanie kierunków działania zapewniających prawidłową realizację zadań.

2)  Organizacja pracy PUP , w szczególności podległych komórek organizacyjnych.

3)  Promocja usług urzędu.

4) Planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy i PFRON oraz środkami z funduszy europejskich.

5)  Planowanie i dysponowanie środkami budżetu urzędu.

6)  Wykonywanie uprawnień pracodawcy wynikających z przepisów prawa.

7)  Współpraca z organami samorządów lokalnych , PRRP i innymi partnerami rynku pracy.

8)  Wydawanie zarządzeń , poleceń służbowych i decyzji administracyjnych oraz udzielanie upoważnień.

9)  Wnioskowanie do Starosty o zmianę przepisów z  zakresu działania urzędu.

10) Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego PUP.

11) Określanie zakresów czynności dla Zastępcy Dyrektora , kierowników działów oraz pracowników podległych komórek organizacyjnych.

12) Dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników , a w szczególności umożliwienie pracownikom uczestnictwo w szkoleniach organizowanych dla służb zatrudnienia.

13) Wykonywanie kontroli pracy podległych komórek organizacyjnych z punktu widzenia merytorycznego i formalnego.

14) Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych.

15) Samoocena PUP.

16) Powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności.

     

     

  1. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

 

1)  Zastępstwo Dyrektora PUP w czasie jego nieobecności w zakresie wszystkich zadań i kompetencji.

2)  Planowanie i wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy podległych komórek organizacyjnych .

3)  Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora PUP.

4)  Wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie wynikającym z działania podległych komórek organizacyjnych w oparciu o upoważnienie Starosty.

5)  Wykonywanie kontroli wewnętrznej komórki organizacyjnej z punktu widzenia merytorycznego i formalnego.

6)  Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych.

7)  Udzielanie pomocy pracownikom podległych komórek organizacyjnych w opracowywaniu procedur administracyjnych i wytycznych w realizacji zadań.

8)  Określanie zakresów czynności dla pracowników podległych komórek organizacyjnych.

9)  Wykonywanie innych zadań w zakresie wyznaczonym przez Dyrektora PUP.

 

Dyrektorem PUP w Środzie Śląskiej jest Halina Semegen.

Zastępcą Dyrektora PUP jest Ewa Witwicka.

 

powrót do strony głównej

Ilość odwiedzin: 5968
Nazwa dokumentu: Kierownictwo
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-05-09 10:43:18
Data udostępnienia informacji: 2007-05-09 10:43:18
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-28 12:50:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner