logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Śląskiej
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podmiotu
plus Struktura organizacyjna
plus Kierownictwo
plus Majątek Urzędu i finanse
minus Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
minus Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
minus Rejestry i ewidencje
minus Kontrole zewnętrzne
minus E-urząd Elektroniczny Urząd Podawczy
minus Ochrona danych
 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA URZĘDU
minus Ustawa o samorządzie powiatowym
minus Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 INNE AKTY PRAWNE
plus Kodeksy
plus Inne ustawy
 AKTUALNOŚCI
plus Zamówienia publiczne do 30.000 Euro
minus Ważna informacja
 INNE
minus Statystyka
minus Oferty pracy
plus Praca w PUP
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIATOWY URZĄD PRACY > Ochrona danych

Przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Śląskiej

Administratorem przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 4 w Środzie Śląskiej (55-300) jest Dyrektor PUP.

  1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

W większości przypadku Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – m.in. w celu wydawania decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych. Dane przetwarzamy również w związku z koniecznością spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania umów, których są Państwo stroną.

W pewnym zakresie przetwarzamy dane osobowe również na podstawie Państwa zgody – np. dane ułatwiające kontakt z Państwem, zapytania o dane statystyczne lub wysyłania newslettera.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.

 

  1. Jakie dane należy nam podać

W większości przypadków podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w PUP jest obowiązkiem ustawowym. Obowiązek dotyczy wskazania Państwa danych identyfikacyjnych i innych stron postępowania oraz danych opisujących okoliczności składanego wniosku. W taki przypadkach lub w przypadku konieczności zawarcia między nami umowy podania danych w wymaganym zakresie jest niezbędne, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji przez nas treści żądania lub zawarcia umowy.

W przypadku zbierania danych w oparciu o Państwa zgodę, można odmówić przekazania danych, przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wysyłania newslettera. Dodatkowo mogą nam Państwo przekazać dane opcjonalne, które nie warunkują realizacji usługi lub zawarcia umowy, przy czym mogą np. usprawnić komunikację między nami.

  1. Komu przekazujemy państwa dane

Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. Państwa dane przekazujemy czasowo również podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas działań – np. medycynie pracy. Przetwarzanie Państwa danych ujętych w systemach informatycznych powierzamy również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizację zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. Państwa dane przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, takim jak podmiotu prowadzące działalność płatniczą (banki) lub obsługujące wypłaty osób bezrobotnych, jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń względem Państwa.

  1. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania oraz do uzyskania kopii danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych. W celu realizacji powyższych prawa mogą Państwo złożyć do nas wniosek.

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

  1. Kontakt i informacje

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Śląskiej jest Pani Karolina Bykowska

e-mail: sekretariat@pupsrodaslaska.pl

telefon: 71 317 25 05

Ilość odwiedzin: 313
Nazwa dokumentu: Ochrona danych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 08:21:43
Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 08:21:43
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-25 08:23:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner